Stvar, ki jo delaš vsak dan na T

  • telovadim
  • Tečem
  • trkam
  • treniram
  • Telovadba
  • tek
  • Tepem

Die in diesem Katalog abgebildeten Wörter wurden dem Spieler vergeben und können Fehler enthalten.