# Player Games
1. XKKledi 6 21
2. XKgjorgj flojdi 8 19
2. XKmibols 3 19
4. XKErin Behrami 5 13
5. XKKutarinka 7 9
6. XKCim Rahmetlia 4 7
7. XKhelpingfromkosov 3 6
8. XKte mama es weona 2 5
9. XKOrges Mustafa 3 4
9. XKBg aka Floski 2 4
9. XKJakooo 2 4
12. XKCarloseltopoqueg 1 3
13. XKpotojeje 1 2
14. XKEditsium 1 1
14. XKBisa Jovanovic 1 1
14. XKLeo538 1 1
17. XKodio guatemala 1 0
17. XKLunyi 2 0
Statistics are updated every ~day

Statistiken

Stats nach Land der Spieler

FKRUKPDKPNSISNCZKRBSVEMHAUQAMZEETDVNNFKWARMGBRNARWPLVUMCVCGIEGMFTTEAMUNUHUFINRWFSTECKGAOMRIEDJBQBDESBATHTNALVAGFMMPYCKSGUSKEDGYEUGLYNZGUDMCNINNEBNMEETMYXKMVMQVGSESBGHCHBTPWPKLUBOMLFJLVPGROCWTZBISOMOZWERCGLCFOGAMNGYWSLBPAMDPTTOUMCCNGILGBITGPCRMKGRBJCMGWCXTKSVJPTLUZTVCLBMGEATLICINITJLRBZYTLAMTBYEHLKSASMDESKSJSSLTJMSHSRCYPFBBSZAGRSTMTGJESPRESXUADONOPSBHTRCUMASYBECODZPMASAXAZGLGTPEKZSLAEUYHNIQIRCFNLGQGMZMLSCDSDTCBLHKKMIONPBWMPBFKNSCVIAWTWCAPRFRKYICMXGGMSPHFQNCIMIDOMAMKIAFHTADZAGNJOBGISHRKHGDMWCV

Vereinfachte Spielversion als PDF-Datei zum Ausdrucken auf einem Haushaltsdrucker.

Drucken und spielen

Werbung